top of page

VersiCharge Gen3 AC 7.4kw – 1 Phase, 32A, Child Unit
- Chuẩn sạc AC type 2, cáp sạc 7m
- Kích thước: 180mm x 158mm x 446mm
- No Cellular, With Wi-Fi, Ethernet, RFID
- IP54 / IK10
- Tuân thủ tiêu chuẩn: HD 60364 series; EN/IEC 61851-1; EN/IEC 63000; EN/IEC 62196-1; EN/IEC 62196 -2; EN/IEC 62955; EN 17186; EN 61000-3-12; EN 300 328; EN 301 893; EN 300 330; EN 301 511; EN 301 908; IEC 62311; EN 50470-1; EN 50470-3; EN IEC 61851-21-2; EN 61000-3-2/3/11; EN 61000-6-2/3; EN 301 48 9; EN 55032; EN 55035; REACH, RoHS, CE, WEE

VersiCharge Gen3 AC 7.4kw – 1 Phase, 32A, Child Unit

26.354.545₫Price
    bottom of page