top of page

Bộ sạc EVlink Pro AC 22kw 32A, 3P

- Chuẩn sạc AC type 2, cáp sạc 5m

- Kích thước: 529mm x 317mm x 183mm- IP55

- RCD Type B EV+MNx

- Tuân thủ tiêu chuẩn IEC/EN 61851-1, IEC/EN 62196-1, IEC/EN 62196-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-3/A1, IEC 60884-1, NF-C 61314, ISO 15118

 

Sạc EVLink Pro AC Schneider từ 7,4kw đến 22kw dùng cho hộ gia đình hoặc khu dân cư và kinh doanh thương mại

Bộ sạc EVlink Pro AC 22kw

45.900.000₫Price
    bottom of page