top of page

Chính sách quyền riêng tư của EV One

 

Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 11 năm 2023

 

EV One (“EV One”, “chúng tôi”) cung cấp chính sách quyền riêng tư này (“Chính sách”) để thông báo cho bạn về cách chúng tôi xử lý thông tin của bạn, bất kể bạn có phải là khách truy cập vào trang web của chúng tôi, người mua trạm sạc xe điện của chúng tôi hoặc người dùng trạm sạc xe điện trên Mạng EV One hay không. “Mạng EV One” dùng để chỉ mạng lưới các trạm sạc xe điện công cộng và ứng dụng sạc di động của EV One.

 

Trừ khi được quy định rõ ràng ở đây, Chính sách này áp dụng cho việc bạn sử dụng trang web EV One (“Trang web”), ứng dụng di động EV One (“Ứng dụng”) và bất kỳ dịch vụ nào do EV One cung cấp có liên kết đến Chính sách này, bao gồm tài khoản EV One của bạn (nếu bạn đã đăng ký hoặc đang đăng ký tài khoản của mình) (mỗi dịch vụ và ứng dụng này được định nghĩa chung là “Dịch vụ”).

 

Vui lòng đọc kỹ Chính sách này để hiểu cách chúng tôi xử lý thông tin của bạn. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ, bạn đồng ý với Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách này, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

 

1. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin về bạn khi bạn sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ. Xin lưu ý rằng chúng tôi cần một số loại thông tin nhất định để cung cấp Dịch vụ cho bạn. Nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi thông tin đó hoặc nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin đó, bạn có thể không còn truy cập hoặc sử dụng một số phần nhất định trong Dịch vụ của chúng tôi.

2. Thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi

Chúng tôi thu thập thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi. Ví dụ: bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin thông qua:

 

 • Sử dụng Dịch vụ;

 • Đăng ký tài khoản;

 • Truy cập và sử dụng Mạng EV One;

 • Mua hàng;

 • Liên lạc với chúng tôi, bao gồm hỗ trợ khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật, tiếp thị và thanh toán;

 • Liên lạc với những người dùng Dịch vụ khác; và/hoặc

 • Tham gia vào các cuộc khảo sát, thăm dò ý kiến, rút thăm trúng thưởng hoặc khuyến mãi.

 

Các loại thông tin chúng tôi thu thập trực tiếp từ bạn bao gồm:

 

 • Thông tin đăng ký tài khoản: Nếu bạn đăng ký tài khoản, chúng tôi có thể thu thập tên, tên người dùng, mật khẩu, chức danh, địa chỉ email, địa chỉ, số điện thoại, mã bưu điện, quốc gia, địa điểm, số thẻ EV One, nhận dạng người dùng, điểm khác biệt của người dùng, thông tin về xe của bạn ( ví dụ: hãng sản xuất, mẫu xe, màu sắc) và thông tin thanh toán để kết nối với cổng thanh toán của các nhà cung cấp được cấp phép bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 • Dữ liệu mạng xã hội: Khi bạn sử dụng các tính năng mạng xã hội của EV One để liên lạc với những người dùng Dịch vụ khác hoặc tải ảnh trạm sạc lên, chúng tôi sẽ thu thập tên người dùng của bạn và các thông tin khác như tên trạm sạc và vị trí trạm sạc.

 • Dữ liệu mạng sạc: Khi bạn sử dụng Mạng EV One, chúng tôi có thể thu thập thông tin như ngày phiên sạc, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, thời lượng, số nhận dạng, lượng điện năng lượng đã sử dụng, số nhận dạng cổng sạc, tổng phí liên quan đến mỗi phiên sạc, giá cả chính sách được áp dụng, mẫu chu kỳ điện, dòng điện và điện áp.

 • Dữ liệu trạm EV One: Nếu bạn sở hữu hoặc vận hành trạm EV One để sử dụng cho mục đích thương mại ("Đối tác Địa điểm"), chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin nhất định từ bạn với tư cách là Đối tác Mặt bằng, chẳng hạn như chi tiết liên hệ và liên kết hoặc liên kết của Đối tác Địa điểm với công ty. Nếu bạn sở hữu hoặc vận hành trạm EV One để sử dụng tại nhà, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu phiên và lịch trình, thông tin liên quan đến mạng WIFI mà bạn kết nối với trạm EV One, vị trí địa lý của trạm EV One và dữ liệu khác mà bạn nhập vào trạm EV One tại nhà.

 • Nội dung của Người dùng: Dịch vụ có thể cho phép bạn tải lên nội dung, chẳng hạn như hình ảnh và hình ảnh cũng như thông tin liên lạc với những người dùng khác.

3. Thông tin chúng tôi thu thập từ bên thứ ba

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn hoặc người khác thông qua các chi nhánh của chúng tôi hoặc thông qua các bên thứ ba không liên kết. Ví dụ: Đối tác Địa điểm có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết bổ sung về người dùng thực tế hoặc tiềm năng của các trạm EV One do Đối tác Địa điểm lưu trữ, bao gồm thông tin phương tiện và thông tin liên hệ của người khác.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về bạn từ các bên thứ ba không liên kết nhằm mục đích chống gian lận hoặc bảo vệ an toàn hoặc cho mục đích tiếp thị. Tương tự, chúng tôi có thể kết hợp thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn thông qua Dịch vụ với thông tin chúng tôi có được từ các bên thứ ba đó và thông tin thu được từ bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác mà chúng tôi cung cấp.

 

4. Thông tin chúng tôi thu thập tự động

 

 • Thông tin thiết bị/sử dụng. Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng cookie, web beacon và các công nghệ theo dõi khác để thu thập và lưu trữ thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ. Như được mô tả thêm bên dưới, chúng tôi có thể thu thập và phân tích thông tin bao gồm nhưng không giới hạn ở: (1) địa chỉ IP, (2) ngày và ngày yêu cầu truy cập, (3) các trang đã xem, (4) chênh lệch múi giờ so với Giờ chuẩn Greenwich (GMT), (5) thông tin tiêu đề HTTP tiêu chuẩn, (6) thời gian dành cho mỗi trang trên trang Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi, (7) các liên kết bạn đã nhấp vào Trang web của chúng tôi, (8) trang bạn truy cập trước đó và sau khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi, (9) loại trình duyệt, (10) hệ điều hành, (11) ngôn ngữ, (12) số nhận dạng quảng cáo và số nhận dạng nhà cung cấp, (13) dữ liệu sử dụng bao gồm thông tin về cách bạn điều hướng Dịch vụ và ( 14) phiên bản phần mềm trình duyệt.

 

 • Thông tin vị trí. Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập thông tin vị trí chung (chẳng hạn như địa chỉ IP). Nếu bạn cài đặt Ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào dữ liệu định vị địa lý trên thiết bị di động của bạn. Nếu bạn cấp quyền như vậy, chúng tôi có thể thu thập thông tin về vị trí địa lý chính xác của bạn và chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó để cải thiện Dịch vụ, bao gồm cả việc cung cấp cho bạn các tính năng dựa trên vị trí (ví dụ: để nhận dạng các trạm EV One có sẵn gần bạn). Nếu bạn truy cập Dịch vụ thông qua thiết bị di động và bạn không muốn thiết bị của mình cung cấp cho chúng tôi thông tin theo dõi vị trí, bạn có thể tắt GPS hoặc các chức năng theo dõi vị trí khác trên thiết bị của mình, miễn là thiết bị của bạn cho phép bạn thực hiện việc này. Xem hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị của bạn để biết thêm chi tiết. Nếu bạn tắt một số chức năng nhất định, bạn có thể không sử dụng được một số phần nhất định của Dịch vụ.

 

 • Cookie và các công nghệ điện tử khác . Giống như hầu hết các trang web, EV One sử dụng cookie và các công nghệ tương tự bao gồm web beacon, tập lệnh nhúng và thẻ điện tử (được gọi chung là “cookie”, trừ khi có quy định khác) để cung cấp cho người dùng trải nghiệm người dùng hiệu quả khi sử dụng Trang web. Cookie là một tệp dữ liệu nhỏ được trình duyệt web của bạn đặt trên máy tính hoặc thiết bị di động. Đây là công cụ lưu trữ thông tin về các lượt truy cập trang web, nhận dạng bạn và các tùy chọn của bạn mỗi khi bạn truy cập Trang web, tối ưu hóa chức năng của trang web và cho phép chúng tôi cung cấp Dịch vụ. Một số phần của Trang web sử dụng cookie để theo dõi mẫu lưu lượng truy cập của người dùng.

 

EV One sử dụng cookie vì nhiều lý do, bao gồm: cung cấp cho bạn Dịch vụ mà bạn yêu cầu, nâng cao hiệu suất Trang web của chúng tôi hoặc phân tích cách người dùng sử dụng Trang web của chúng tôi. Việc sử dụng cookie của chúng tôi thuộc các loại sau:

 

 • CÁC Cookie CỰC KỲ CẦN THIẾT . Đây là những điều cần thiết để cho phép bạn di chuyển khắp Trang web và sử dụng các tính năng của nó. Nếu không có những cookie này, một số hoặc tất cả Dịch vụ bạn yêu cầu sẽ không thể được cung cấp.

 • COOKIE HIỆU SUẤT . Những cookie này cải thiện cách thức hoạt động của Trang web của chúng tôi . Họ thu thập thông tin về cách người dùng sử dụng Trang web của chúng tôi (ví dụ: người dùng truy cập trang nào thường xuyên nhất và liệu người dùng có nhận được thông báo lỗi từ các trang web hay không).

 • Cookie chức năng . Những cookie này cho phép chúng tôi ghi nhớ những lựa chọn bạn thực hiện (ví dụ: tên người dùng, ngôn ngữ hoặc khu vực bạn đang sinh sống) để cung cấp các tính năng nâng cao, cá nhân hơn. Thông tin mà các cookie này thu thập có thể được ẩn danh.

 • Cookie QUẢNG CÁO VÀ TIẾP THỊ . Những cookie này được sử dụng để: gửi cho bạn tài liệu liên quan đến quảng cáo và tiếp thị phù hợp với bạn và sở thích của bạn, giới hạn số lần bạn xem quảng cáo và giúp đo lường hiệu quả của chiến dịch quảng cáo. Những cookie này thường được các mạng quảng cáo đặt với sự cho phép của nhà điều hành trang web. Những cookie này ghi nhớ rằng bạn đã truy cập một trang web và thông tin này được chia sẻ với các tổ chức khác như nhà quảng cáo. Quảng cáo “dựa trên sở thích” hoặc “được cá nhân hóa” được hỗ trợ một phần bởi các cookie này thường phù hợp hơn với bạn nhưng nhìn chung cũng liên quan đến việc thu thập và sử dụng thêm thông tin về bạn cũng như lịch sử duyệt web của bạn. Có nhiều cách dễ dàng để từ chối hầu hết hoặc tất cả quảng cáo dựa trên sở thích hoặc được cá nhân hóa: chúng tôi mô tả cách thực hiện điều đó trong Phần 4 có tiêu đề “Phân tích trực tuyến và quảng cáo được tùy chỉnh”.

 

Cách chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập

EV One có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập từ hoặc về bạn cho các mục đích kinh doanh hoặc thương mại sau, chẳng hạn như sử dụng để:

 

 • Xử lý yêu cầu đăng ký của bạn để tạo tài khoản EV One;

 • Cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn, bao gồm thông tin, sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi để cho phép bạn truy cập mạng lưới trạm sạc của chúng tôi;

 • Xử lý các chức năng thanh toán, bao gồm thanh toán phí;

 • Thông báo cho bạn về những thay đổi đối với Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi;

 • Quản lý và quản trị tài khoản của bạn, bao gồm phân biệt giữa nhiều phương tiện hoặc người dùng trong một tài khoản (nếu được thiết lập) và để biết thông tin về các phiên sạc (ví dụ: thời lượng, mức tiêu thụ năng lượng, chủ sở hữu trạm và dữ liệu trạm);

 • Quản lý và phản hồi mọi thắc mắc, thư từ, mối quan ngại hoặc khiếu nại mà bạn đã gửi cho chúng tôi;

 • Trao đổi với bạn về Dịch vụ;

 • Cho phép bạn giao tiếp với những người dùng khác;

 • Quảng bá và tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của EV One;

 • Phân tích việc sử dụng Dịch vụ;

 • Cải thiện mọi dịch vụ chúng tôi cung cấp và nghiên cứu hoặc phát triển các sản phẩm hoặc dịch vụ khác;

 • Giữ Dịch vụ của chúng tôi an toàn và duy trì hoạt động;

 • Cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng, khuyến mãi và giá cả;

 • Hoàn thành các mục đích mà bạn đã cung cấp (chẳng hạn như giúp bạn tìm trạm EV One);

 • Lưu trữ hồ sơ nội bộ;

 • Tạo hoặc duy trì thông tin tổng hợp, ẩn danh hoặc không xác định mà chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ mà không hạn chế;

 • Điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp hoặc có hại, bao gồm các mối đe dọa tiềm ẩn đối với an toàn vật lý, gian lận tiềm ẩn và vi phạm Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi; và/hoặc

 • Bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi và người khác.

Chúng tôi có thể kết hợp bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập từ bạn với thông tin khác, bao gồm thông tin chúng tôi có được từ bên thứ ba hoặc với thông tin bắt nguồn từ bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác mà chúng tôi cung cấp. Ví dụ: chúng tôi có thể kết hợp thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ email, với thông tin được thu thập tự động về thiết bị của bạn.

 

5. Khi chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn

 

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn mà chúng tôi thu thập như sau:

 

 • Với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và các nhà thầu khác (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và tài chinh/thanh toán, nền tảng tiếp thị, hỗ trợ khách hàng và nhà cung cấp lưu trữ dữ liệu);

 • Với các chi nhánh của chúng tôi;

 • Với các nhà phân phối, đại lý, đối tác kênh, chủ sở hữu trạm sạc EV One hoặc bên thứ ba được ủy quyền của chúng tôi bao gồm nhà cung cấp mạng bên thứ ba, tiện ích hoặc nhân viên, người làm việc tự do và nhà tư vấn tương ứng của họ để giúp chúng tôi cung cấp Dịch vụ của mình cho bạn;

 • Với Đối tác Địa điểm khi bạn kết nối với trạm EV One do Đối tác Địa điểm vận hành;

 • Theo chỉ dẫn của bạn hoặc với sự đồng ý của bạn, chẳng hạn như khi bạn sử dụng các tính năng truyền thông xã hội của chúng tôi để cung cấp thông tin cho người dùng EV One về Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi bạn hướng dẫn chúng tôi chia sẻ thông tin với các bên thứ ba như các công ty tiện ích;

 • Liên quan đến việc đàm phán, thẩm định hoặc sáp nhập, mua lại thực tế hoặc bất kỳ hình thức bán nào đối với một số hoặc toàn bộ tài sản hoặc hoạt động kinh doanh của EV One (nếu có);

 • Trong trường hợp không chắc chắn về khả năng thanh toán, phá sản hoặc bị tiếp nhận, trong đó thông tin của bạn sẽ được chuyển giao như một trong những tài sản kinh doanh của EV One;

 • Trường hợp chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải tiết lộ thông tin cho chính phủ hoặc bên thứ ba nhằm mục đích điều tra tội phạm hoặc gian lận, an ninh quốc gia, thực thi pháp luật hoặc các vấn đề quan trọng khác của công chúng; Và

 • Nếu chúng tôi tin rằng việc điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp có thể xảy ra, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa tiềm tàng đối với sự an toàn thể chất của bất kỳ người nào, vi phạm Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi hoặc bất kỳ điều khoản pháp lý nào khác điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ là phù hợp và/hoặc để bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi cũng như quyền và tài sản của những người dùng khác.

 

6. Phân tích trực tuyến và quảng cáo phù hợp

 

 • Phân tích . Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ phân tích của bên thứ ba như Google Analytics. Các nhà cung cấp dịch vụ này sử dụng các công nghệ được mô tả trong phần “Thông tin chúng tôi thu thập tự động” ở trên để giúp chúng tôi phân tích cách người dùng sử dụng Dịch vụ, bao gồm phân tích việc sử dụng Trang web của bạn, tổng hợp báo cáo về hoạt động Trang web và cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động Trang web và việc sử dụng internet. Chúng tôi cũng có thể sử dụng Google Analytics cho các mục đích nhất định liên quan đến quảng cáo, như được mô tả trong phần sau. Để ngăn Google Analytics sử dụng thông tin của bạn để phân tích, bạn có thể cài đặt Tiện ích bổ sung trình duyệt gửi dữ liệu không tham gia Google Analytics cho trình duyệt web hiện tại của mình.

 

 • Quảng cáo tùy chỉnh . Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng số nhận dạng thiết bị và các công nghệ tự động khác (bao gồm số nhận dạng cookie trên trang web của chúng tôi), cùng với thông tin được thu thập khác, để phân phối nội dung hoặc điều chỉnh quảng cáo khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc trên các thiết bị, ứng dụng hoặc các trang web. Ví dụ: những quảng cáo này có thể dựa trên loại trang web bạn truy cập theo thời gian, loại ứng dụng bạn có trên thiết bị của mình hoặc thông tin không xác định về bạn và sở thích có thể có của bạn, dựa trên các hoạt động của bạn ngoài Dịch vụ của chúng tôi . Các đối tác mà chúng tôi hoặc những người khác hợp tác để thực hiện những việc trên có thể theo dõi hoạt động của bạn theo thời gian (bao gồm trên các ứng dụng hoặc trang web khác nhau) bằng cách thu thập thông tin thông qua các phương tiện tự động và họ có thể sử dụng thông tin này cũng như các thông tin khác mà họ nhận được từ chúng tôi hoặc các nguồn khác , để cung cấp quảng cáo cho bạn. Bạn có thể kiểm soát và chặn các cookie được Trang web sử dụng bằng cách sửa đổi cài đặt trong trình duyệt hoặc trên thiết bị của bạn cho phép bạn từ chối cài đặt tất cả hoặc một số cookie. Bạn cũng có thể điều chỉnh cài đặt của mình để trình duyệt chặn tất cả cookie hoặc chỉ cookie từ bên thứ ba. Bạn cũng có thể xóa cookie đã được đặt. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn sử dụng cài đặt trình duyệt hoặc thiết bị của mình để chặn tất cả cookie, bạn có thể không truy cập được tất cả hoặc một phần Trang web của chúng tôi .

 

7. Các biện pháp an ninh

EV One đã triển khai các biện pháp bảo mật hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo vệ thông tin của bạn dưới sự kiểm soát của chúng tôi.

Mặc dù EV One thực hiện các biện pháp phòng ngừa chống lại các vi phạm bảo mật có thể xảy ra đối với Trang web và Dịch vụ của mình nhưng không có trang web hoặc đường truyền Internet nào là hoàn toàn an toàn và chúng tôi không thể đảm bảo rằng việc truy cập trái phép, hack, mất dữ liệu hoặc các vi phạm khác sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật cho thông tin của bạn trong khi nó được truyền đến Trang web của chúng tôi hoặc được lưu trữ trong hệ thống của chúng tôi và bạn sẽ phải tự chịu rủi ro khi truyền tải bất kỳ thông tin nào.

Bạn nên thực hiện các bước để giữ an toàn cho thông tin của mình (bao gồm cả mật khẩu) và đăng xuất khỏi tài khoản sau khi sử dụng. Khi chúng tôi đã cung cấp cho bạn hoặc bạn đã chọn mật khẩu cho phép bạn truy cập một số phần nhất định trên Trang web của chúng tôi, bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu của mình. Bạn không được chia sẻ những thông tin này với bất kỳ ai hoặc lưu trữ chúng theo cách có thể cho phép bên thứ ba truy cập chúng. Nếu điều đó xảy ra, bạn đồng ý báo cáo ngay lập tức tới địa chỉ info@ev-one.vn. EV One không chịu trách nhiệm về việc bạn không giữ mật khẩu an toàn.

Bạn nên cập nhật mật khẩu của mình định kỳ để giúp giảm nguy cơ bị truy cập trái phép vào tài khoản của bạn với chúng tôi. Khi làm như vậy, bạn nên tăng cường mật khẩu của mình bằng sự kết hợp giữa chữ hoa và chữ thường, số, dấu chấm câu và các ký hiệu khác.

8. Lựa chọn của bạn

Bạn có thể sửa đổi một số thông tin chúng tôi lưu giữ về bạn bằng cách truy cập vào tài khoản của bạn. Bạn có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi bằng cách làm theo hướng dẫn trong các thông tin liên lạc đó. Xin lưu ý rằng khi bạn chọn không tham gia và hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị, chúng tôi vẫn có thể gửi cho bạn một số thông tin liên lạc nhất định liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ (ví dụ: thông báo dịch vụ, thông báo về các tính năng hoặc thông tin mới về Dịch vụ, thông báo quản trị và thông tin liên lạc liên quan đến tài khoản của bạn).

9. Liên kết đến các trang web và dịch vụ của bên thứ ba

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Người dùng tự chịu rủi ro khi truy cập vào bất kỳ trang web nào khác được liên kết với Trang web EV One và EV One không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ thông tin, dữ liệu, ý kiến, lời khuyên hoặc tuyên bố nào được đưa ra trên các trang web này. EV One cung cấp các liên kết này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và việc đưa vào các liên kết đó không ngụ ý bất kỳ hình thức chứng thực nào. Nếu bạn cung cấp thông tin của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại chính sách quyền riêng tư của họ vì EV One không kiểm soát cách họ thu thập, xử lý và chuyển thông tin của bạn.

 

10. Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này để phản ánh những thay đổi về luật pháp, thông tin của chúng tôi hoặc các tính năng của Dịch vụ. Ở phần đầu Chính sách của chúng tôi, chúng tôi sẽ chỉ ra ngày cập nhật gần đây nhất. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi quan trọng đối với Chính sách, bạn sẽ nhận được thông báo phù hợp theo yêu cầu pháp lý, có thể qua email. Bằng việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu phiên bản mới nhất của Chính sách này.

11. Liên hệ với chúng tôi

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua số hotline (+84) 388 331 331, email theo địa chỉ info@ev-one.vn hoặc viết thư cho chúng tôi: Công ty TNHH Thiết bị và Giải pháp sạc điện EV One (Bộ phận Pháp lý), Tầng 2, Tòa nhà Rosana, 60 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

bottom of page