top of page

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ
TRẠM SẠC

EVONECHART.jpg

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ

DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ

TRẠM SẠC ĐIỆN

•Điều khiển được quyền truy cập của người

dùng sạc điện.

•Setup và quản lý nhóm người dùng sạc  điện tùy theo nhu cầu.

•Phân loại người dùng (thành viên hay  khách hàng ngẫu nhiên).

•Quản lý giá, thu nhập, chi phí, tiền điện, ....

•Hiển thị tình trạng khẩn cấp của các trạm.

•Quản lý việc quảng cáo trên các thiết bị.

SOFTWARE-INVESTOR.jpg
bottom of page